con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.png

   

 

Kontakty

Kontaktné údaje prijímateľa projektu

Karol Trešňák – HAM-HAM

Diakovce 637

925 81 Diakovce

IČO: 34244042

 

Koordinátor projektu

Ľubomír Murgač

+421 915 712 112

 

Poskytovateľ pomoci

Sociálna implementačná                           Európsky sociálny                       Operačný program

              agentúra                                                     fond                                  

          www.sia.gov.sk                                     www.esf.gov.sk                  Zamestnanosť a sociálna                                                                                                                                             inklúzia

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

  

Priestor pre Vašu príležitosť

 
   

© My Company | Phone | info@example.com Website with Sitoo