con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.png

   

 

Udržateľnosť projektu

Výraznou  stránkou projektu je prepojenosť jednotlivých aktivít a ich následné priame a okamžité využitie v praxi. Súčasne podnik má záujem aj o rozširovanie vzdelávacích aktivít a do budúcnosti plánuje aj spoluprácu s odborným školstvom vzdelávajúcich v oblasti reštauračných služieb, s možnosťou rozvoja  kariérneho rastu, neustáleho sebavzdelávania svojich zamestnancov. Podnik plánuje financovať ďalšie aktivity spojené so zabezpečením udržateľnosti výsledkov projektu z vlastných zdrojov, ktoré vyčlení v rámci svojho rozpočtu v budúcich rokoch.

Významným dopadom projektu je celo firemná skúsenosť so vzdelávacím projektom a uvedené skúsenosti sa prejavia na zostavení systému podnikového vzdelávania, čim sa efekt projektu prejaví v dlhodobom časovom horizonte.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

  

Priestor pre Vašu príležitosť

 
   

© My Company | Phone | info@example.com Website with Sitoo