con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.png

   

 

Odporúčania dobrej praxe

Prenositeľnosť – udržateľnosť projektu

(odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach)

 

Obsahová náplň korešponduje s potrebami žiadateľa. V prípade inšpirácie týmto projektom odporúčame vhodne nastaviť harmonogram vzdelávacích aktivít spolu s časovou náročnosťou tak, aby boli zabezpečené zmeny v prevádzke a zároveň bolo z ekonomického hľadiska udržateľné platenie lektorského výkladu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

 

Priestor pre Vašu príležitosť

 
   

© My Company | Phone | info@example.com Website with Sitoo