con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.png

   
 

Hlavné aktivity

Zvyšovanie zručností prostredníctvom vzdelávacích aktivít

  

Aktivity projektu boli realizované formou seminárov a školení. Zároveň bolo v rámci projektu vytvorené jedno pracovné miesto na pozícii ekonóm podniku. Podnik zrealizoval uvedené aktivity bez účasti partnera, s využitím služieb vzdelávacích organizácií. Organizačne pripravil priebeh a realizáciu jednotlivých aktivít projektový tím, ktorý zabezpečil celý manažment projektu. Všetky plánované vzdelávacie aktivity zabezpečila vzdelávacia agentúra

 

Hlavné aktivity projektu

  • Kurz č. 1 – Ekonomika a organizácia reštauračného zariadenia
  • Kurz č. 2 – Zákazník a jeho potreby, formy kontaktu so zákazníkom
  • Kurz č. 3 – Psychológia obsluhy
  • Kurz č. 4 – Najnovšie poznatky o výžive a príprave jedál
  • Kurz č. 5 – Technologické postupy prípravy jedál zásady obsluhy
  • Kurz č. 6 – Spôsoby jednania, správania a vystupovania
  • Kurz č. 7 – Základy PC a MS Office
  • Kurz č. 8 – Cudzie jazyky a cestovný ruch – anglický jazyky
  • Kurz č. 9 – Cudzie jazyky a cestovný ruch – nemecký jazyk
  • Kurz č. 10 – Cudzie jazyky a cestovný ruch – francúzsky jazyk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

 

Priestor pre Vašu príležitosť

 
   

© My Company | Phone | info@example.com Website with Sitoo