con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.png

   

 

Cieľové skupiny

  

  •   Cieľovú skupinu tvorili zamestnanci podniku na pracovnú zmluvu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

  

Priestor pre Vašu príležitosť

 
   

© My Company | Phone | info@example.com Website with Sitoo