con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.png

   

 

Ciele projektu

Hlavné ciele projektu

Hlavným cieľom projektu bolo udržanie pracovných miest s ohľadom na predvídanie zmien a adaptabilitu podniku na tieto zmeny. Cieľ bol napĺňaný špecifickými cieľmi projektu

·         realizáciou kurzov všeobecného vzdelávania zamestnancov  zariadenia

·         realizáciou odborných vzdelávaní v oblasti reštauračných služieb

·         prispievaním k tvorbe pracovných miest v cestovnom ruchu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

  

Priestor pre Vašu príležitosť

             
 
   

© My Company | Phone | info@example.com Website with Sitoo